TKO SMO?

We need to give each other the space to grow, to be ourselves, to exercise our diversity. We need to give each other space so that we may both give and receive such beautiful things as ideas, openness, dignity, joy, healing, and inclusion.

Max de Pree

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe (Zakon o socijalnoj skrbi NN 157/13). 

Usluga organiziranog stanovanja Centra za rehabilitaciju je namijenjena svim osobama s intelektualnim teškoćama kojima je potrebna podrška da bi ostvarile svoje pravo na život u zajednici.  

Inkluzija je proces uključivanje osoba s različitim oblikom invaliditeta u što aktivnije i ravnopravnije sudjelovanje u društvu, primjerice osoba s intelektualnim poteškoćama. Jedan od oblika je i stanovanje uz podršku, kojim se osobama s teškoćama uz stručnu pomoć pomaže da žive što samostalnije u društvu, a ne da čitav život provedu "izolirani" u nekoj ustanovi, tj. institucionalizirani 

Izjava i okvir iz Salamanke (1994) jedan je od ključnih dokumenata na međunarodnoj razini, koji jasno ističe principe i praksu inkluzije. Donesena je na UNESCO-ovoj Svjetskoj konferenciji održanoj 1994. godine u Salamanki

© 2018 Inkluzivna radionica CRZ, Sermageova 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Izradio Webnode
Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti